Uitvoering

Het komt helaas maar al te vaak voor. U heeft bouwplannen en hebt iemand ingeschakeld om deze te realiseren, maar na de verbouwing blijkt dat het plan niet is uitgevoerd conform uw wensen. Of u bent zelf begonnen aan een verbouwing maar al snel blijkt dat het toch moeilijker is dan u had verwacht en loopt u tegen allerlei zaken aan waar u geen rekening mee had gehouden.
Op de klusprogramma’s op de televisie ziet het er allemaal zo eenvoudig uit en is de verbouwing in een mum van tijd uitgevoerd, maar wanneer u zelf midden in een verbouwing zit valt dat vaak vies tegen.

Er komt veel kijken bij een verbouwing, en dat wordt vaak onderschat. Bijvoorbeeld het lezen van offertes en bouwtekeningen en het inhuren van goede vakmensen. Het lezen van offertes, bouwtekeningen en een bijbehorend bestek, kan problemen opleveren voor een opdrachtgever die hier niet dagelijks mee werkt.
Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding kan u van dienst zijn door de gebruikte vaktermen en bouwtekeningen voor u te “vertalen”.
In de praktijk blijkt dat het voor veel opdrachtgevers lastig is om hun wensen exact over te brengen op de aannemer of de architect.
Ook het omgekeerde komt nogal eens voor; de aannemer of architect zit niet op dezelfde golflengte als de klant, waardoor de betrokken partijen met verschillende ideeën starten met een bouwproject.
Het gevolg is dan, dat het eindresultaat niet overeenkomt met de verwachtingen van de klant.

Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding kan als bouwbegeleider behulpzaam zijn met het vertalen van uw wensen richting de aannemer en/of architect, zodat het project wordt uitgevoerd zoals u het heeft bedoeld. Wanneer uw ideeën om praktische of financiële redenen niet uitgevoerd kunnen worden, kan er samen met u gezocht worden naar een goed passend alternatief.

Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding werkt ook veel samen met architecten, en fungeert in deze functie als verlengstuk van de architect om het bouwtechnische gedeelte van de verbouwing te bewaken en als adviseur.

Kortom, u kunt Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding inschakelen als bouwbegeleider, aannemer of zelfstandig werkend uitvoerder, wanneer u voornemens bent om uw huis te verbouwen, maar ook om uw nieuwbouwplannen te realiseren. Ook voor onderhoud van uw woning bent u aan het juiste adres.
Afhankelijk van de afspraken die met u worden gemaakt, kan Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding o.a. samen met u offertes vergelijken, adviseren op bouwtechnisch gebied, en ondersteunen bij keuzemomenten tijdens het bouwproces.

WERKWIJZE NIEUWBOUW, VERBOUW, ONDERHOUD, RENOVATIE EN RESTAURATIE
Wanneer u (ver)bouwplannen heeft, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen. Er wordt een afspraak met u gemaakt om de situatie ter plaatse te kunnen beoordelen. Tevens kunt u uw wensen kenbaar maken. Tijdens dit gesprek worden uw wensen geïnventariseerd en ontvangt u advies. Nadat in goed overleg uw bouwplannen zijn besproken, wordt er een vrijblijvende offerte gemaakt. Zodra de offerte gereed is wordt er een afspraak met u gemaakt om de offerte tijdens een persoonlijk gesprek toe te lichten. Indien noodzakelijk worden er alternatieven besproken, wanneer de offerte niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit alles is geheel vrijblijvend.

Indien u besluit om de werkzaamheden uit te laten voeren door Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding, dan worden de afspraken vastgelegd in een opdrachtbevestiging, welke u dient te ondertekenen voor akkoord. In de opdrachtbevestiging staan alle afspraken weergegeven en wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden, welke u ook kunt terugvinden op deze website.
Indien gewenst wordt een planning gemaakt, zodat u de volgorde van de werkzaamheden kunt volgen.
Voor, tijdens en na de werkzaamheden kunt u contact opnemen om uw vragen te stellen.
Indien gewenst worden bouwvergaderingen bijgewoond.
Tijdens de looptijd van het bouwproject wordt het proces bewaakt, zodat de werkzaamheden conform tekening, bestek en uw wensen worden uitgevoerd. Dit alles in goed overleg met u, en alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn.

Frank Jochems Uitvoering en Begeleiding werkt uitsluitend met professionele bedrijven en geselecteerde vakmensen, welke hebben bewezen dat zij vakwerk leveren.

WERKWIJZE UITVOERING EN BOUWBEGELEIDING
U wilt een verbouwing gaan uitvoeren in eigen beheer of via een aannemer, maar heeft zelf te weinig bouwkundige ervaring om bepaalde zaken zelf te kunnen beoordelen of te weinig tijd om de voortgang van de verbouwing te bewaken. U kunt Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding dan inhuren tegen een vooraf overeengekomen uurtarief.
De met u gemaakte afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Uw wensen worden besproken, en tijdens het bouwproces wordt u desgewenst voorzien van advies. Indien gewenst worden bouwvergaderingen belegd.

Wanneer u zelf personen en/of bedrijven in gaat huren, dan dient u zich te realiseren dat Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding het vakmanschap van de door u ingehuurde personen en/of bedrijven niet vooraf kan beoordelen.
Indien tijdens de verbouwing blijkt dat de door u ingehuurde partijen niet in staat zijn om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren, dan is dat geheel voor uw eigen risico.

WERKZAAMHEDEN INZAKE SCHADE ZOALS: STORM-, BRAND-, WATER- EN INBRAAKSCHADE
Heeft u schade, dan kunt u contact opnemen. Er wordt een offerte voor u gemaakt voor de herstelwerkzaamheden, welke u kunt indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.
Voor het opstellen van deze offerte ontvangt u een nota van een percentage van de herstelkosten. Zodra de verzekeringsmaatschappij akkoord is, dan wordt het reeds door u betaalde bedrag in mindering gebracht op de nota, nadat de herstelwerkzaamheden door zijn uitgevoerd.