Bouwbegeleiding

Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding werkt regelmatig tijdelijk (op basis van inhuur) voor zowel particulieren als bedrijven als zelfstandig werkend uitvoerder of bouwbegeleider.
Soms komt het voor dat een aantal bouwprojecten gelijktijdig van start moeten gaan, en dat u daarvoor te weinig mankracht in huis heeft. Ook kan het voorkomen dat uw bedrijf te weinig kennis in huis heeft, welke nodig is voor het uitvoeren van bepaalde projecten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het onderkelderen van een woning of restauratiewerkzaamheden.
Door het tijdelijk inhuren van Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding, hoeft u geen “nee” te verkopen aan uw opdrachtgever en kunt u alsnog starten met het project.

De projecten waarvoor Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding kan worden ingeschakeld zijn zeer divers qua projectduur en projectgrootte.
Dit kunnen grote projecten zijn zoals onder andere een nieuwbouwproject van woningen of een appartementencomplex, onderhoud bedrijvencomplex, of de volledige restauratie van een kloostercomplex met herbestemming, maar ook kleinere verbouwingsprojecten met een korte duur.

Frank Jochems Uitvoering en Bouwbegeleiding blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de bouwsector door het lezen van vakliteratuur, het regelmatig bezoeken van vakbeurzen en informatiebijeenkomsten betreffende nieuwbouwprojecten en cultureel erfgoed zoals monumenten, boerderijen, industrieel erfgoed, kerkgebouwen en kloosters.

Frank Jochems is ook in het bezit van de navolgende diploma’s en certificaten, waarvoor regelmatig bijscholing wordt gevolgd om deze registraties te behouden:

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA
Leermeester
Bedrijfshulpverlening (BHV)